VALDRES OST UTVIDER

Publisert 28. juni 2012

Valdres Ost produserer no så mykje ost at vi har behov for større lokale og lagringsplass.

Vi flyttar no verksemda inn i dei gamle lokala til Eggums Bakeri på Fagernes. Her får vi god plass til både ysting og pakking, samt all den lagringsplassen vi treng.

Samstundes oppgraderar vi ysteutstyret slik av vi kan auke produksjonen vår i takt med etterspurnaden.

Laurdag 30. juni er vi tilstades på det siste Bondens Marked før sommaren, på Vikaterassen i Oslo. Vi sjåast der!